Wat is DIS?

DIS is een dissociatieve identiteitsstoornis. Vroeger stond DIS meer bekend als MPS, meervoudige persoonlijkheidsstoornis. Bij therapiepraktijk De Hordeloop spreken wij graag over een overlevingssysteem. De identiteit van een persoon met DIS wordt gekenmerkt door twee of meer persoonsdelen, oftewel alters genoemd. Er is sprake van discontinuïteit (verdeeldheid) in de zelfbeleving en het gevoel van zelfcontrole. Omstanders of de betrokkenen zelf ervaren veranderingen in affect, gedrag, bewustzijn, geheugen (tijd kwijt), waarneming, cognitie (denkstop) en/of sensomotorisch functioneren (geen verbinding met eigen lichaam).

Meer informatie is onder andere te vinden op de site: dis-is-me.nl Dit is een online project over de ervaringen van mensen met een dissociatieve identiteitsstoornis. Zie bijvoorbeeld één van de aangeboden filmpjes vanuit dit online project: DIS in een notendop

Hoe werkt de behandeling van DIS?

Een veel gekozen therapievorm bij DIS is psychotherapie (gespreksbehandelmethode voor psychische stoornissen en problemen).  Bij DIS is er sprake van meerdere kinddelen.  Speltherapie  is een vorm van psychotherapie voor kinderen.  Spel is de taal van het kind, daarom staat spel bij De Hordeloop centraal binnen de DIS behandeling voor de kinddelen. Wij hebben voor deze (getraumatiseerde) kinddelen een plek binnen de speltherapie in onze praktijk.

Waarom behandeling DIS?

Enkele mogelijkheden binnen de behandeling kunnen zijn:

  • U wilt starten met de behandeling bij De Hordeloop ter overbrugging van de wachtlijst voor een andere specialistische DIS behandeling.
  • U wilt uw kinddelen een plek geven in onze praktijk. Vanuit veiligheid kunnen de kinddelen in de spelkamer tevoorschijn komen. Meer informatie over speltherapie kunt u elders op de website vinden.
  • Doordat u dissocieert wordt u in het dagelijks leven belemmerd. Het "overvalt" u.  Wilt u handvatten ontvangen om te leren omgaan met het dissociëren ("uiteenvallen"), dan bent u van harte welkom!

Vormgeving van de behandeling DIS

De behandeling is maatwerk. We bespreken met elkaar wat u nodig heeft en stellen dit met elkaar vast in het intakeverslag.

Er wordt gewerkt vanuit speltherapeutische methodieken (zie ook onze pagina over speltherapie en vanuit de TA (transactionele analyse): “ik ben, jij bent en "jullie" zijn oké”.

Bij Therapiepraktijk De Hordeloop werkt Annelies samen met vrijwilliger/coach en schrijfster Liz Berghuis. Liz heeft expertise op het gebied van DIS en werkt vanuit de TA (transactionele analyse) methodiek. Zij werkt onder supervisie van praktijkeigenaar en speltherapeut  Annelies.

Annelies en Liz werken, indien aanwezig, graag nauw samen met u en uw behandelaar.

 

TA (Transactionele Analyse)

 

Liz en Annelies

 

Boeken van Liz over DIS 

Liz Berghuis runde zestien jaar lang  haar eigen praktijk en doceerde Sociaal Psychische Problematiek (SPP) aan de politieacademie. Ze geeft nog altijd workshops en lezingen over geestelijk lijden en de mogelijkheden tot herstel. Daarnaast is Liz schrijfster. Enkele van haar boeken (hierboven afgebeeld) hebben betrekking op DIS.