Praktische informatie

 • Ik ben aangesloten bij de NVVS, de FVB en het register vaktherapie. Het lidmaatschap van deze beroepsverenigingen houdt in dat ik aan eisen moet voldoen zoals bij- en nascholing en intervisie en supervisie met collega’s. Dit is in het belang van de cliënt, zijn/haar behandeling en de begeleiding die ik geef.
  • De NVVS (Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten) is een beroepsvereniging die de belangen behartigt van haar leden en informatie geeft aan hulpvragers.
  • De FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen) is een netwerk van vaktherapeutische beroepsverenigingen.
  • In het Register Vaktherapie zijn alle vaktherapeuten opgenomen die zich officieel hebben laten registreren. Zij voldoen daarmee aan kwaliteitscriteria die door de beroepsgroep zijn gesteld.
 • Bij de beroepsvereniging ben ik als speltherapeut opgenomen onder nummer: 109776
 • Ik heb onderzoek gedaan naar kinderen die vastgelopen zijn in hun rouw als gevolg van echtscheiding, dat kunt u hier downloaden.
 • Mijn CV is hier te downloaden.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het contactformulier of door te mailen naar: therapie@dehordeloop.nl

Vergoeding

 • Zorgverzekering: vraag bij uw zorgverzekering na of therapie in uw pakket is opgenomen en (gedeeltelijk) vergoed kan worden. Via de zorgverzekeraar is vaak geen verwijsbrief van derden (zoals huisarts) nodig.
 • Via de belastingdienst kunt u informeren of uw therapiekosten (zorgkosten) die niet vergoed worden mogelijk fiscaal aftrekbaar zijn. Kosten voor kinder- en jeugdtherapie die niet vergoed zijn door de zorgverzekeraar of een andere instantie kunnen worden afgetrokken bij de belastingaangifte onder de post Specifieke Ziektekosten. Voor meer informatie zie de website van de Belastingdienst.
 • Bijstand: wellicht kunt u vergoeding krijgen via Bijzondere Bijstand. Meer informatie vindt u op de site van de Rijksoverheid.
 • PGB: Kinderen met een diagnose (indicatie voor jeugdhulp) kunnen een PGB aanvragen. Vanuit hier kunt u zelf de zorg en begeleiding voor uw kind inkopen. Vraag meer informatie hierover na bij de gemeente en het CIZ.
 • Slachtofferhulp: bent u of uw kind slachtoffer van een misdrijf dan kunt u de kosten voor therapie proberen te verhalen bij het Fonds Slachtofferhulp of het Schadefonds Geweldsmisdrijven.
 • PIT Baarn is een laagdrempelig informatie- en adviespunt voor iedereen in de gemeente Baarn van alle leeftijden. Bij de PIT-medewerkers kunt u terecht met vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg, gezondheid, dagbesteding, werk en inkomen. Bijvoorbeeld als u een vraag heeft over (specialistische) jeugdhulp. Jeugdhulp is voor kinderen tot 18 jaar maar kan doorlopen tot het 23ste levensjaar (als de hulp niet onder een ander wettelijk kader valt). 

Klachtenregeling

Heeft u klachten dan stel ik het op prijs wanneer u deze persoonlijk aan mij doorgeeft. Hopelijk komen we er samen uit. Wilt u alsnog een klacht indienen, dan kan dit bij de beroepsvereniging FVB waar ik bij aangesloten ben. Dit kan via de klachtencommissie van de FVB: www.fvb.vaktherapie.nl/klachten